pašava

pašava
pašavà sf. (3b) 1. K, J, Kair, Šl, Ml pašanklė, pašova: Pašavų̃ buvo – nėkam netikęs audeklas Užv. Nepakėlė gerai nyčių ir padarė pãšavą Ds. Negražus audeklas: stovi pãšavos pastiesę Ktk. 2. šovimas šaudykle per visą apmatų plotį: Baigias šeiva, bus tik pora pašavų Ktk. Nedrūti ataudai – ažušauni kelias pãšavas, ir nutrūksta Ktk. 3. šaunant į krosnį užkliuvusio duonos kepalo susipelenavusi vieta: Kaip netikusiai duoną pašavai – visi bakanai su pašavom! Ob. Duonos bakanas su pašavõm Ktk. Nevalgyk pašavõs, šuniui atiduok Rk. Sudarykit pãšavas kiaulėm Ds. ^ Lūpa kaip ir pašavà atsivėpus Km. 4. duonos kepalo apačia: Labiau pečių iškūrenk, ba duonos pašavà žalia Km. Ištrauk iš pašavõs [įkepusį] lapą Trgn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • pāṡava — पाशव …   Indonesian dictionary

  • pāṡava-mata — पाशवमत …   Indonesian dictionary

  • pāṡava-pālana — पाशवपालन …   Indonesian dictionary

  • pasavam — adv. 1. savu būdu, savaip: Mūsų namuose nėra sutikimo: kiekvienas daro pasavam Skr. 2. atskirai, skyrium: Antis ir vištas turiu pasavam lesinti Jnk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Darius the Great's Suez Inscriptions — were texts written in Old Persian, Elamite, Babylonian and Egyptian on five monuments erected in Wadi Tumilat, commemorating the opening of a canal between the Nile and The Bitter Lakes.[1] The best preserved of these monuments was a stele of… …   Wikipedia

  • Blättererz — Nagyagit Nagyagit Aggregat aus Nagyag (Săcărâmb), Rumänien Chemische Formel [[Pb3(Pb,Sb) 3S6](Au,Te) 3] [1] Mineralklasse …   Deutsch Wikipedia

  • Blättertellur — Nagyagit Nagyagit Aggregat aus Nagyag (Săcărâmb), Rumänien Chemische Formel [[Pb3(Pb,Sb) 3S6](Au,Te) 3] [1] Mineralklasse …   Deutsch Wikipedia

  • Nagyager Erz — Nagyagit Nagyagit Aggregat aus Nagyag (Săcărâmb), Rumänien Chemische Formel [[Pb3(Pb,Sb) 3S6](Au,Te) 3] [1] Mineralklasse …   Deutsch Wikipedia

  • Nagyagit — Aggregat aus Nagyag (Săcărâmb), Rumänien Chemische Formel [[Pb3(Pb,Sb) 3S6](Au,Te) 3] [1] Mineralklasse …   Deutsch Wikipedia

  • Nagyágit — aus Nagyag (Săcărâmb), Rumänien Chemische Formel [Pb(Pb,Sb)S2][Au,Te] [1] Mineralklasse Sulfide und Sulfosalze 2 …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”